Bird Photos


Bird photographs taken on the tour in Herzegovina and Croatia


WILDFOWL - GEESE

Tour
Shelduck
Tadorna tadorna

WILDFOWL - DABBLING DUCKS

Tour
Mallard
Anas platyrhynchos
Tour
Garganey
Anas querquedula

WILDFOWL - DIVING DUCKS

Tour
Ferruginous Duck
Aythya nyroca
Tour
Goosander
Mergus merganser
Tour
Red-crested Pochard
Netta rufina

PARTRIDGES

Tour
Rock Partridge
Alectoris graeca

GREBES

Tour
Black-necked Grebe
Podiceps nigricollis
Tour
Little Grebe
Tachybaptus ruficollis
Tour
Great Crested Grebe
Podiceps cristatus

CORMORANTS

Tour
Pygmy Cormorant
Microcarbo pygmaeus
Tour
European Shag
Phalacrocorax aristotelis

HERONS, STORKS ET AL.

Tour
Little Egret
Egretta garzetta
Tour
Cattle Egret
Bubulcus ibis
Tour
Squacco Heron
Ardeola ralloides
Tour
Black-crowned Night Heron
Nycticorax nycticorax
Tour
Glossy Ibis
Plegadis falcinellus
Tour
Grey Heron
Ardea cinerea
Tour
Purple Heron
Ardea purpurea
Tour
Black Stork
Ciconia nigra
Tour
Little Bittern
Ixobrychus minutus
Tour
Spoonbill
Platalea leucorodia
Tour
Great Egret
Ardea alba

BIRDS OF PRAY - EAGLES AND OSPREY

Tour
Golden Eagle
Aquila chrysaetos
Tour
Short-toed Eagle
Circaetus gallicus
Tour
White-tailed Eagle
Haliaeetus albicilla
Tour
Osprey
Pandion haliaetus

BIRDS OF PRAY - KITES

Tour
Black Kite
Milvus migrans

BIRDS OF PRAY - HARRIERS

Tour
Hen Harrier
Circus cyaneus
Tour
Montagu's Harrier
Circus pygargus
Tour
Marsh Harrier
Circus aeruginosus

BIRDS OF PRAY - BUZZARDS

Tour
Common Buzzard
Buteo buteo
Tour
Long-legged Buzzard
Buteo rufinus
Tour
Honey Buzzard
Pernis apivorus

BIRDS OF PRAY - HAWKS

Tour
Sparrowhawk
Accipiter nisus
Tour
Levant Sparrowhawk
Accipiter brevipes

BIRDS OF PRAY - FALCONS

Tour
Kestrel
Falco tinnunculus
Tour
Hobby
Falco subbuteo
Tour
Red-footed Falcon
Falco vespertinus

RAILS & CRAKES

Tour
Moorhen
Gallinula chloropus
Tour
Coot
Fulica atra

CRANES

Tour
Crane
Grus grus

WADERS

Tour
Little Ringed Plover
Charadrius dubius
Tour
Kentish Plover
Charadrius alexandrinus
Tour
Ringed Plover
Charadrius hiaticula
Tour
Little Stint
Calidris minuta
Tour
Curlew Sandpiper
Calidris ferruginea
Tour
Sanderling
Calidris alba
Tour
Snipe
Gallinago gallinago
Tour
Collared Pratincole
Glareola pratincola
Tour
Curlew
Numenius arquata
Tour
Whimbrel
Numenius phaeopus
Tour
Black-tailed Godwit
Limosa limosa
Tour
Ruff
Philomachus pugnax
Tour
Grey Plover
Pluvialis squatarola
Tour
Pied Avocet
Recurvirostra avosetta
Tour
Spotted Redshank
Tringa erythropus
Tour
Greenshank
Tringa nebularia
Tour
Wood Sandpiper
Tringa glareola
Tour
Marsh Sandpiper
Tringa stagnatilis
Tour
Common Sandpiper
Actitis hypoleucos
Tour
Black-winged Stilt
Himantopus himantopus
Tour
Oystercatcher
Haematopus ostralegus
Tour
Lapwing
Vanellus vanellus

GULLS

Tour
Slender-billed Gull
Croicocephalus genei
Tour
Yellow-legged Gull
Larus michahellis
Tour
Mediterranean Gull
Ichthyaetus melanocephalus
Tour
Black-headed Gull
Croicocephalus ridibundus

TERNS

Tour
Caspian Tern
Hydroprogne caspia
Tour
Gull-billed Tern
Gelochelidon nilotica
Tour
Sandwich Tern
Thalasseus sandvicensis
Tour
Common Tern
Sterna hirundo

TERNS - MARSH TERNS

Tour
Whiskered Tern
Chlidonias hybrida
Tour
White-winged Tern
Chlidonias leucopterus

PIGEONS & DOVES

Tour
Rock Dove
Columba livia
Tour
Turtle Dove
Streptopelia turtur
Tour
Collared Dove
Streptopelia decaocto

CUCKOOS

Tour
Cuckoo
Cuculus canorus

OWLS

Tour
Little Owl
Athene noctua

SWIFTS

Tour
Common Swift
Apus apus
Tour
Pallid Swift
Apus pallidus

BEE-EATERS ET AL.

Tour
Bee-eater
Merops apiaster
Tour
Hoopoe
Upupa epops

WOODPECKERS

Tour
Great Spotted Woodpecker
Dendrocopos major
Tour
Middle Spotted Woodpecker
Dendrocopos medius
Tour
Lesser Spotted Woodpecker
Dendrocopos minor
Tour
Syrian Woodpecker
Dendrocopos syriacus
Tour
White-backed Woodpecker
Dendrocopos leucotos
Tour
Green Woodpecker
Picus viridis
Tour
Black Woodpecker
Dryocopus martius
Tour
Wryneck
Jynx torquilla

LARKS

Tour
Skylark
Alauda arvensis
Tour
Crested Lark
Galerida cristata
Tour
Greater Short-toed Lark
Calandrella brachydactyla
Tour
Shore Lark
Eremophila alpestris
Tour
Woodlark
Lullula arborea

SWALLOWS & MARTINS

Tour
Sand Martin
Riparia riparia
Tour
House Martin
Delichon urbicum
Tour
Red-rumped Swallow
Cecropis daurica
Tour
Barn Swallow
Hirundo rustica
Tour
Crag Martin
Ptyonoprogne rupestris

PIPITS & WAGTAILS

Tour
Tree Pipit
Anthus trivialis
Tour
Tawny Pipit
Anthus campestris
Tour
Water Pipit
Anthus spinoletta
Tour
White Wagtail
Motacilla alba
Tour
Citrine Wagtail
Motacilla citreola
Tour
Grey Wagtail
Motacilla cinerea
Tour
Yellow Wagtail
Motacilla flava

DIPPERS

Tour
Dipper
Cinclus cinclus

ACCENTORS

Tour
Dunnock
Prunella modularis

THRUSHES AND CHATS - THRUSHES

Tour
Blue Rock Thrush
Monticola solitarius
Tour
Rock Thrush
Monticola saxatilis
Tour
Nightingale
Luscinia megarhynchos
Tour
Black Redstart
Phoenicurus ochruros
Tour
Whinchat
Saxicola rubetra
Tour
Ring Ouzel
Turdus torquatus
Tour
Mistle Thrush
Turdus viscivorus
Tour
Robin
Erithacus rubecula

THRUSHES AND CHATS - WHEATEARS

Tour
Black-eared Wheatear
Oenanthe hispanica
Tour
Northern Wheatear
Oenanthe oenanthe

WARBLERS - HIPPOLAIS WARBLERS

Tour
Eastern Olivaceous Warbler
Iduna pallida
Tour
Melodious Warbler
Hippolais polyglotta

WARBLERS - LEAF WARBLERS

Tour
Wood Warbler
Phylloscopus sibilatrix
Tour
Chiffchaff
Phylloscopus collybita

WARBLERS - SYLVIA WARBLERS

Tour
Eastern Orphean Warbler
Sylvia crassirostris
Tour
Subalpine Warbler
Sylvia cantillans
Tour
Lesser Whitethroat
Sylvia curruca
Tour
Barred Warbler
Sylvia nisoria

WARBLERS - ACROCEPHALUS WARBLERS

Tour
Cetti's Warbler
Cettia cetti
Tour
Great Reed Warbler
Acrocephalus arundinaceus
Tour
Sedge Warbler
Acrocephalus schoenobaenus
Tour
Moustached Warbler
Acrocephalus melanopogon
Tour
Reed Warbler
Acrocephalus scirpaceus

WARBLERS - CRESTS

Tour
Firecrest
Regulus ignicapilla

FLYCATCHERS

Tour
Spotted Flycatcher
Muscicapa striata

TITS

Tour
Coal Tit
Periparus ater
Tour
Crested Tit
Lophophanes_cristatus
Tour
Sombre Tit
Poecile lugubris
Tour
Great Tit
Parus major
Tour
Willow Tit
Poecile montanus
Tour
Penduline Tit
Remiz pendulinus
Tour
Long-tailed Tit
Aegithalos caudatus
Tour
Blue Tit
Cyanistes caeruleus

NUTHATCHES & TREECREEPERS

Tour
Rock Nuthatch
Sitta neumayer
Tour
Nuthatch
Sitta europaea
Tour
Treecreeper
Certhia familiaris

SHRIKES

Tour
Lesser Grey Shrike
Lanius minor
Tour
Woodchat Shrike
Lanius senator
Tour
Red-backed Shrike
Lanius collurio

CROWS

Tour
Raven
Corvus corax
Tour
Jackdaw
Corvus monedula
Tour
Jay
Garrulus glandarius
Tour
Nutcracker
Nucifraga caryocatactes
Tour
Alpine Chough
Pyrrhocorax graculus
Tour
Magpie
Pica pica

STARLINGS & ORIOLES

Tour
Rose-coloured Starling
Pastor roseus
Tour
Golden Oriole
Oriolus oriolus

SPARROWS

Tour
House Sparrow
Passer domesticus
Tour
Spanish Sparrow
Passer hispaniolensis

FINCHES

Tour
Hawfinch
Coccothraustes coccothraustes
Tour
Chaffinch
Fringilla coelebs
Tour
Red Crossbill
Loxia curvirostra
Tour
Serin
Serinus serinus
Tour
Linnet
Carduelis cannabina
Tour
Greenfinch
Chloris chloris
Tour
Bullfinch
Pyrrhula pyrrhula

BUNTINGS

Tour
Rock Bunting
Emberiza cia
Tour
Ortolan Bunting
Emberiza hortulana
Tour
Black-headed Bunting
Emberiza melanocephala
Tour
Corn Bunting
Emberiza calandra
Tour
Yellowhammer
Emberiza citrinella
Tour
Cirl Bunting
Emberiza cirlus
Tour
Reed Bunting
Emberiza schoeniclus