Bird Photos


Tour
Tawny Pipit
Anthus campestris
Tour
Pygmy Cormorant
Microcarbo pygmaeus
Tour
Wryneck
Jynx torquilla
Tour
Rock Nuthatch
Sitta neumayer
Tour
Sanderling
Calidris alba
Tour
Skylark
Alauda arvensis
Tour
Mallard
Anas platyrhynchos
Tour
Garganey
Anas querqueduls
Tour
Little Owl
Athene noctua
Tour
Ferruginous Duck
Aythya nyroca
Tour
Common Buzzard
Buteo buteo
Tour
Cetti's Warbler
Cettia cetti
Tour
Long-legged Buzzard
Buteo rufinus
Tour
Hawfinch
Coccothraustes coccothraustes
Tour
Eastern Orphean Warbler
Sylvia crassirostris
Tour
Black-headed Bunting
Emberiza melanocephala
Tour
Rock Partridge
Alectoris graeca
Tour
Rock Bunting
Emberiza cia
Tour
Eastern Olivaceous Warbler
Iduna pallida
Tour
Golden Eagle
Aquila chrysaetos
Tour
Tree Pipit
Anthus trivialis
Tour
Dipper
Cinclus cinclus
Tour
Cirl Bunting
Emberiza cirlus
Tour
Kestrel
Falco tinnunculus
Tour
Crested Lark
Galerida cristata
Tour
Sand Martin
Riparia riparia
Tour
Squacco Heron
Ardeola ralloides
Tour
Cattle Egret
Bubulcus ibis